Entreprenørvirksomhet

LP Eiendom AS har tidvis ledig kapasitet når vi ikke gjør grunnarbeider på egne prosjekter. Vi tar på oss midre oppdrag innen graving og transport av masse.

Vårt firma har alle godkjenning til mindre entreprenøroppdrag og har maskiner og kompetanse til det meste.

Vi tar gjerne oppdrag innen graving av grøfter, utgraving til garasje, mindre veipårosjekter, opprydding etter skogsdrift o.l. Har du behov for hjelp med ADK (anlegg, drift og kontroll av spillvann/kloakk) så har vi også kompetanse og utstyr til å hjelpe deg. Gjennom våre egne prosjekter har vi nå opparbeidet god erfaring med slike typer oppdrag.

Ta kontakt for tilbud og avklaring av ledig kapasitet.

 


Utskrift   E-post